O nás  


VARIEX - skupina odborníků z oblasti zemědělství a informatiky, která se již patnáct let zabývá specializovanými programy pro zemědělství. Hlavní důraz se klade na poradenství a jako doplňková část je informatika.

Pod pojmem poradenství chápeme takové programy, kde uživatel zadá vstupní data (např. plodinu, škodlivé organismy, vývojové fáze) a systém mu nabídne všechna řešení (např. pesticidy). Konečné výběr provádí uživatel na základě svých znalostí a zkušeností.

Charakteristické rysy zemědělských poradenských a informačních systémů VARIEX jsou:  [   ZPĚT   |  VARIEX   ]