VARIEX - Odrůdy  


Váš osobní rádce při výběru zemědělských plodin


Program VARIEX-Odrůdy Vám s vysokou odborností pomůže s optimálním výběrem odrůdové skladby zemědělských plodin pro jednotlivé hony na základě jejich vlastností.

VÁŠ KONZULTANT.
Na základě vložených údajů o agrotechnice plodiny, citlovosti a klimatických zvláštnostech i náchylnosti k chorobám Vám objektivně pomůže s výběrem optimální varianty odrůdové skladby vybrané plodiny. Do úvahy se berou i oblasti, kde se provádí produkce či současné možnosti využití výnosového potenciálu odrůdy.

UKÁZKA KONZULTACE.

Ukázka konzultace


VÁŠ EKOLOG
Je-li zadána nižší intenzita ošetření porostu pesticidy a růstovými regulátory, je následný výběr proveden podle zdravotního stavu odrůdy, který je dán genetickým souborem přirozené odolnosti.

VÁŠ INFORMÁTOR
Umožňuje samostatně se orientovat v odrůdách nabízených obchodními organizacemi, obsahuje údaje charakterizující odrůdu a slouží k rychlé orientaci při stanovení výsevku. Během konzultace je možné stanovit podmínky a účel, pro který bude odrůda využita.

V současné době jsou k dispozici báze znalostí pro optimální výběr odrůdové skladby následujících zemědělských plodin: brambory, hrách setý, ječmen jarní, ječmen ozimý, jetel luční, oves setý, pšenice jarní, pšenici ozimá, řepka ozimá, tritikale ozimé, vojtěška setá, žito ozimé.


Manuál k programu
PDF dokument - 688 kB
Demoverze programu
EXE soubor - 1 136 kB  [   ZPĚT   |  VARIEX   ]