VARIEX - Ochrana rostlin  


Váš osobní rádce při ochraně zemědělských plodin


Program VARIEX - Ochrana rostlin z Vás udělá odborníka v používání přípravků na ochranu rostlin, který dokáže načasovat zásah proti škodlivým organismům na nejvhodnější dobu a to s maximální účinností a hospodárností.

VÁŠ KONZULTANT.
Na základě vložených údajů o termínu ošetření, vývojových fázích plodin a škodlivém organismu (plevely, škůdci, choroby) Vám vybere vhodné přípravky včetně jejich možných míchatelností. Samozřejmostí je výběr přípravků proti skupině škůdců. Program automaticky upozorní na omezující podmínky použití jednotlivých přípravků včetně jejich maximální koncentrace.

ZADÁNÍ KONZULTACE.
Zadaní konzultace


VÝSLEDEK KONZULTACE.
Výsledné hlášení konzultace


VÁŠ INFORMÁTOR.
Obsahuje aktuální seznam všech povolených přípravků na ochranu rostlin a jejich etikety. Vzájemná provázanost databází přípravků, účinných látek, plodin a škodlivých organismů velmi usnadňuje práci s informacemi. Lepší orientaci mezi přípravky na trhu, umožňují ceny jednotlivých produktů a jejich distributorů včetně adres. Databáze se od roku 1993 každoročně 2x aktualizují.

Etiketa přípravku Beaton 25 WP


VÁŠ HOSPODÁŘ.
Provázanost databází přípravků pro ochranu rostlin s jejich cenami a dávkami na hektar umožňuje mezi různými kombinacemi přípravků vyhledat ekonomicky nejvhodnější typy přípravků na ochranu Vašich plodin. Návratnost investice do tohoto programu je podle ohlasu zákazníků jedna pěstitelská sezóna.
  [   ZPĚT   |  VARIEX   ]