Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Klasifikace a označení přípravku podle účinku na ptáky
Kód Vysvětlivka
1) Označení dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb., s účinností od 6.2.2001
Pt1 Přípravek je pro ptáky toxický.
Pt2 Osivo namořené přípravkem je pro ptáky toxické.
Pt3 Přípravek je pro ptáky toxický, a proto nesmí být použit k postřiku salátu, košťálové zeleniny, a jiných druhů rostlin v době, kdy se postřiková kapalina na nich hromadí a ptáci ji mohou pít.
Pt4 Přípravek je pro ptáky toxický a proto nesmí být použit nebo ponechán na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava.
Pt5 Přípravek je pro ptáky škodlivý při nepřekročení předepsané dávky nebo koncentrace.
Pt6 Přípravek je pro ptáky relativně neškodný při nepřekročení předepsané dávky nebo koncentrace.
- - Přípravek nebyl klasifikován
- Expozice necílových organismů je vyloučena
# Přípravek nebyl hodnocen
2) Označení dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., s účinností do 5.2.2001, včetně
Pt1. Přípravek je pro ptáky jedovatý.
Pt2. Osivo namořené přípravkem je pro ptáky jedovaté.
Pt3. Přípravek je pro ptáky jedovatý, a proto nemůže být použit k postřiku salátu, košťálové zeleniny, a jiných druhů rostlin v době, kdy se postřiková kapalina na nich shromažďuje a ptáci ji pijí.
Pt4. Přípravek je pro ptáky jedovatý, a proto nesmí být použit nebo ponechán na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava.
Pt5. Přípravek je pro ptáky škodlivý, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace.
Pt6. Přípravek je pro ptáky relativně neškodný, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace.
3) Informace
VT Přípravek je pro ptáky vysoce toxický.
T Přípravek je pro ptáky toxický.
VJ Přípravek je pro ptáky vysoce jedovatý.
J Přípravek je pro ptáky jedovatý.
ZN Přípravek je pro ptáky zvlášť nebezpečný.
NB Přípravek je pro ptáky nebezpečný.
Š Přípravek je pro ptáky škodlivý, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace.
N Přípravek je pro ptáky relativně neškodný, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace.  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]