Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Klasifikace a označení přípravku podle účinku na zvěř
Kód Vysvětlivka
1) Označení dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb., s účinností od 6.2.2001
Z1 Přípravek je pro zvěř zvláště nebezpečný.
Z2 Přípravek je pro zvěř nebezpečný.
Z3 Přípravek je pro zvěř relativně něškodný.
Z4 Použití přípravku se řídí vyhláškou č. 40/1997 Sb.
- - Přípravek nebyl klasifikován.
- Expozice necílových organismů je vyloučena.
# Přípravek nebyl hodnocen.
2) Označení dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., s účinností do 5.2.2001, včetně a další informace
ZN Přípravek je pro zvěř zvláště nebezpečný.
NB Přípravek je pro zvěř nebezpečný.
NZ Přípravek je nebezpečný pro hospodářská, domácí a volně žijící zvířata
J Přípravek je pro zvěř jedovatý.
Š Přípravek je pro zvěř škodlivý.
N Přípravek je pro zvěř relativně něškodný.
Z- Přípravek nebyl hodnocen, chybí studie.  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]