Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Klasifikace a označení přípravku podle účinku na ryby
Kód Vysvětlivka
1) Označení podle účinku na ryby (dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb., s účinností od 6.2.2001)
Vo1a Přípravek je pro ryby vysoce toxický.
Vo1b Přípravek je pro ryby toxický.
Vo1c Přípravek je pro ryby škodlivý.
Vo4 Přípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody.
- - Přípravek nebyl klasifikován
- Expozice necílových organismů je vyloučena.
# Přípravek nebyl hodnocen.
2) Označení podle účinku na ryby (dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., s účinností do 5.2.2001 včetně)
Vo1. Přípravek je pro ryby nebezpečný.
Vo1a. Přípravek je pro ryby velmi jedovatý.
Vo1b. Přípravek je pro ryby jedovatý.
Vo3. Přípravek je nebezpečný pro ryby a živočichy sloužící rybám za potravu.
Vo4. Přípravek, jeho zbytky a použité obaly se nesmí dostat do povrchové vody.
Vo5. Použití přípravku se řídí vyhláškou č. 40/1997 Sb.
3) Označení podle účinku na ryby a ostatní vodní organismy (dle § 30 odst. 6 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění zákona č. 409/2000 Sb. a ON 46 68 07)
VT Velmi toxický pro ryby.
T Toxický pro ryby.
JR Jedovatý pro ryby
- Není toxický pro ryby
6 Mimořádně jedovatý
VJ Velmi jedovatý
VJR Velmi jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy
J Jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy
4 Silně jedovatý
3 Středně jedovatý
SJ Slabě jedovatý
SJ- Slabě jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy
1 Velmi slabě jedovatý
TN Téměř nejedovatý
Š Škodlivý pro ryby a ostatní vodní organismy.
NB Nebezpečný pro ryby
N Relativně neškodný pro ryby a ostatní vodní organismy.  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]