Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Klasifikace a označení přípravku podle účinku na včely
Kód Vysvětlivka
1) Označení podle účinku na včely (dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.)
Vč1 Přípravek je pro včely jedovatý
Vč2 Přípravek je pro včely škodlivý, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny
Vč3 Přípravek je pro včely relativně neškodný, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny
Vč4 Použití přípravku se řídí vyhláškou č. 40/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.
- - Přípravek nebyl klasifikován.
- Expozice necílových organismů vyloučena.
# Přípravek nebyl hodnocen
2) Označení podle účinku na včely (dle vyhlášky č. 37/1963 Sb., v platném znění do 6.3.1997, včetně)
J Pro včely jedovatý
Š Pro včely škodlivý
N Pro včely relativně neškodný
3) Označení podle účinku na včely (dle vyhlášky č. 37/1963 Sb., v platném znění s účinností do 6.3.1997, včetně)
J+ Pro včely jedovatý - prozatímní klasifikace
S+ Pro včely škodlivý - prozatímní klasifikace
N+ Pro včely relativně neškodný - prozatímní klasifikace  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]