Registrované přípravky k 17.09.2003  


Frutapon Lesk - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Olej parafinový 4 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3248-8P/2000 FTM  FTM  AL  PHO1  IV  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]