Registrované přípravky k 17.09.2003  


Teldor 500 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fenhexamid 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4325-0/2012   BCM  BAP  SC  - -  Vo1a  - -  - -  IV  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]