Registrované přípravky k 17.09.2003  


Mesurol Schneckenkorn - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Methiocarb 2 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3032-5/1999 ABO  ABO  RB  Xn  24  Platné  Malo 
3032-4/2003   BAY  BAP  RB  Xn  24  Zásoby  Velko 
3032-6/1999 BCM  BAP  RB  Xn  24  Platné  Velko 
3032-7/1999 FTM  FTM  RB  Xn  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]