Registrované přípravky k 17.09.2003  


SR-11 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Repelentní látky 48,5 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1468-1/1999 NAN  NAN  PA  Xi  Vč3  Pt6  Z3  PHO6  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]