Registrované přípravky k 17.09.2003  


Glyfogan - 3 % - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Glyphosate-IPA 3 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3827-13/1999 ABO  ABO  AL  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]