Registrované přípravky k 17.09.2003  


Trichodex 20 WP - Mikroorganický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Trichoderma harzianum T-39 20 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4464-0/2012   MAK  ATA  WP  Xi  Vč3  Vo1c  Pt6  Z3  PHO1  - -  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]