Registrované přípravky k 17.09.2003  


Ridomil Gold Plus 42.5 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Oxychlorid mědi 40 %
Metalaxyl-M 2.5 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4393-1/2011   ABO  ABO  WP  Xn  Vč3  - -  Pt5  Z2  II  48  Platné  Malo 
4393-0/2011   SYA  SYP  WP  Xn  Vč3  - -  Pt5  Z2  II  48  Platné  Velko 
4393-2/2011   FTS  FTS  WP  Xn  Vč3  - -  Pt5  Z2  II  48  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]