Registrované přípravky k 17.09.2003  


IT - Etokap NA - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
(S)-cis-verbenol 5.5 %
2-methyl-3-butin-2-ol 77.9 %
2-methoxypropan-1-ol 14.6 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1613-0E/2005   CHB  IBK  VP  Xi  Vč3  Vo4  12  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]