Registrované přípravky k 17.09.2003  


Pirimor 50 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Pirimicarb 500 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4408-0/2012   SYL  SYP  WG  Xn  - -  Vo1c  Pt5  Z2  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]