Registrované přípravky k 17.09.2003  


Optica - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Mecoprop-P 600 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4082-1/1999 AHM  AAP  SL  Xn  Š  Š  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]