Registrované přípravky k 17.09.2003  


Maxim Star 025 FS - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Cyproconazole 6,25 g/l
Fludioxonil 18,75 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4409-0/2011   SYA  SYP  FS  Vč3  Vo1c  Pt6  Z3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]