Registrované přípravky k 17.09.2003  


Impulse 500 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Spiroxamine 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3949-1/2010   BCM  BAP  EC  Xn  Vč4  Vo1b  Pt6.  Z3  IV  24  Platné  Velko 
3949-0/2003   BAY  BAP  EC  Xn  Vč4  Vo1b  Pt6.  Z3  IV  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]