Registrované přípravky k 17.09.2003  


Guardian Safe Max - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Acetochlor 840 g/l
MON 13900 28 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4363-0/2011   MON  MOC  EC  Xn  Vč3  Vo1a  Pt6  Z3  PHO3  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]