Registrované přípravky k 17.09.2003  


Fusilade Forte 150 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fluazifop-P-butyl 150 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4318-0/2011   SYL  SYP  EC  Xi  Vč3  Vo1c  Pt6  Z3  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]