Registrované přípravky k 17.09.2003  


Dual Gold 960 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
S-metolachlor 96 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4391-0/2001   NVA  NVP  EC  Vč3  Vo1b  Pt6.  Z3  III  36  Zásoby  Velko 
4391-1/2010   SYA  SYP  EC  Xi  Vč3  Vo1b  Pt6  Z3  III  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]