Registrované přípravky k 17.09.2003  


Dominator - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Glyphosate-IPA 480 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4411-1/2010   ABO  ABO  SL  Vč4  - -  Pt6  Z3  24  Platné  Malo 
4411-0/2010   DOW  DOW  SL  Vč4  - -  Pt6  Z3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]