Registrované přípravky k 17.09.2003  


IQ-Crystal - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Quinoxyfen 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4404-1/2011   ABO  ABO  SC  Xi  Vč3  - -  Pt6  Z3  24  Platné  Malo 
4404-2/2011   DOW  DOW  SC  Xi  Vč3  - -  Pt6  Z3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]