Registrované přípravky k 17.09.2003  


Calypso 480 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Thiacloprid 480 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4328-1/2010   ABO  ABO  SC  Xn  Vč3  Vo1c  Pt6  Z3  IV  24  Platné  Malo 
4328-0/2003   BAY  BAP  SC  Xn  Vč3  Vo1c  Pt6  Z3  IV  24  Zásoby  Velko 
4328-2/2010   BCM  BAP  SC  Xn  Vč3  Vo1c  Pt6  Z3  IV  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]