Registrované přípravky k 17.09.2003  


Bumper Super - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Prochloraz 400 g/l
Propiconazole 90 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4395-0/2011   MAK  ATA  EC  Xi  Vč3  Vo1b  Pt6  Z3  IV  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]