Registrované přípravky k 17.09.2003  


MaisTer - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Iodosulfuron-methyl Na 1 %
Foramsulfuron 30 %
Isoxadifen-ethyl 30 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4460-0/2012   BCF  BAP  WG  Xi  Vč3  Vo1b  Pt6  Z3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]