Registrované přípravky k 17.09.2003  


Entonem - Makroorganický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Steinernema feltiae 5/50 mil. ks/bal.Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4456-0/2003   BLA  BLA  X04  - -  90  Platné  Velko 
4435-0/2003   BCN  BCN  X04  - -  90  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]