Registrované přípravky k 17.09.2003  


Folpan 80 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Folpet 80 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3980-1/2004   ABO  ABO  WG  Xn  24  Platné  Malo 
3980-0/2001 MAK  ATA  WG  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]