Registrované přípravky k 17.09.2003  


Artea 330 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Cyproconazole 80 g/l
Propiconazole 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4427-0/2012   SYA  SYP  EC  Xn  Vč3  Vo1b  Pt6  Z3  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]