Registrované přípravky k 17.09.2003  


Encarsia formosa - Makroorganický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Encarsia formosa 100-5000 ks/bal.Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4422-0/2003   PBC  PBC  X25  - -  Platné  Velko 
4434-0/2003   BCN  BCN  X11  - -  Platné  Velko 
4457-0/2003   BBE  PBC  X25  - -  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]