Registrované přípravky k 17.09.2003  


Phostoxin pelety - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fosfid hlinitý 560 g/kg
Fosforovodik 333 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4135-1/2012   DET  DWD  GE  T+  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]