Registrované přípravky k 17.09.2003  


Ridomil Gold MZ 68 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Mancozeb 64 %
Metalaxyl-M 4 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4392-0/2001   NVA  NVP  WP  Xi  Vč3  Vo1a.  Pt6.  Z3  36  Zásoby  Velko 
4392-3/2009   FTS  FTS  WP  Xi  Vč3  Vo1a.  Pt6  Z3  36  Platné  Malo 
4392-1/2009   ABO  ABO  WP  Xi  Vč3  Vo1a  Pt6  Z3  36  Platné  Malo 
4392-2/2009   SYA  SYP  WP  Xi  Vč3  Vo1a.  Pt6.  Z3  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]