Registrované přípravky k 17.09.2003  


Gardoprim Plus Gold 500 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Terbuthylazine 187,5 g/l
S-metolachlor 312,5 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4378-1/2005   SYA  SYP  SC  Xi  Vč3  Vo1b  Pt6.  Z3  36  Platné  Velko 
4378-0/2001   NVA  NVP  SC  Xi  Vč3  Vo1b  Pt6.  Z3  36  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]