Registrované přípravky k 17.09.2003  


Agrovital - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Pinolene 96 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4367-0/2007   MIL  ATA  EC  Xi  Vč3  Vo3.  Pt6.  Z3  III  48  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]