Registrované přípravky k 17.09.2003  


Štěpařský vosk PRIMAX - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Pryskyřice
VoskyVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4390-0/2009   ZPN  ZPN  GS  Vč3  18  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]