Registrované přípravky k 17.09.2003  


Guardian Extra - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Acetochlor 360 g/l
Atrazine 180 g/l
AD-67 (MON 4660) 36 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4375-0/2001 MON  MOC  SE  Xn  Vč3  Vo1b  Pt6  Z3  PHO5  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]