Registrované přípravky k 17.09.2003  


Mimic 240 LV - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Tebufenozide 240 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4220-0/2001   RH  FAN  SC  Vč3  Vo3.  Pt6.  Z3  24  Zásoby  Velko 
4220-1/2009   DOW  DOW  SC  Vč3  Vo3.  Pt6.  Z3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]