Registrované přípravky k 17.09.2003  


Aminex 500 SL - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
MCPA 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4374-1/2000 FTS  FTS  SL  Xi  Vč3  Vo1b.  Z-  PHO2  24  Platné  Malo 
4374-0/2000 ISC  AGH  SL  Xi  Vč3  Vo1b.  Z-  PHO2  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]