Registrované přípravky k 17.09.2003  


Beaton 25 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Triadimefon 25 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3371-4/2003   ABO  ABO  WP  Xn  24  Zásoby  Malo 
3371-5/1999 LOV  LOV  WP  Xn  24  Platné  Malo 
3371-3/1999 FIN  FIN  WP  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]