Registrované přípravky k 17.09.2003  


Pirimor 25 WG/WSB - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Pirimicarb 25 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3817-6/1999 ABO  ABO  WG  Xn  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]