Registrované přípravky k 17.09.2003  


Karate 2,5 WG/WSB - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Lambda-cyhalothrin 25 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4084-2/2003   AGB  AGB  WG  Xn  48  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]