Registrované přípravky k 17.09.2003  


Biolaagens - EF - Makroorganický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Encarsia formosa 100-40000 ks/bal.Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4441-0/2003   BLA  BLA  X25  - -  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]