Registrované přípravky k 17.09.2003  


MON 69445 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Acetochlor 840 g/l
AD-67 (MON 4660) 84 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3725-1/2001   MON  MOC  EC  Xn  JR  PHO3  III  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]