Registrované přípravky k 17.09.2003  


Mustang - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
2,4-D 300 g/l
Florasulam 6.25 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4372-2/2008   ABO  ABO  SE  Xn  Vč3  Pt6.  Z3  PHO1  24  Platné  Malo 
4372-0/2008   DOW  DOW  SE  Xn  Vč3  Pt6.  Z3  PHO1  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]