Registrované přípravky k 17.09.2003  


Roundcolor - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Oxid titaničitý (titanová běloba PRETIOX AV-01) 98 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4369-0/2001 MOC  MOC  WP  Š  Vo1.  Z3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]