Registrované přípravky k 17.09.2003  


Horizon 250 EW - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Tebuconazole 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3975-2/2008   BCM  BAP  EW  Xn  Vč3  Vo1.  IV  24  Platné  Velko 
3975-1/2008   ABO  ABO  EW  Xn  Vč3  Vo1.  Pt6.  Z3  IV  24  Platné  Malo 
3975-0/2003   BAY  BAP  EW  Xn  Vč3  Vo1.  IV  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]