Registrované přípravky k 17.09.2003  


Aminex 500 KMV - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
MCPA 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4316-2/1999 FUT  FUT  SL  Xi  Š  VJR  NZ  24  Platné  Malo 
4316-0/1999 ACX  FUT  SL  Š  NB  24  Platné  Velko 
4316-1/1999 ACX  FUT  SL  Š  NB  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]