Registrované přípravky k 17.09.2003  


Spruzit-Gartenspray - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Piperonyl butoxide 0.032 %
Pyrethriny 0.01 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4361-0/1999 NEU  IGK  AE  II  60  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]