Registrované přípravky k 17.09.2003  


Nurelle D - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Chlorpyrifos 500 g/l
Cypermethrin 50 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4360-5/1999 FTM  FTM  EC  Xn  III  24  Platné  Malo 
4360-3/1999 ABO  ABO  EC  Xn  III  24  Platné  Malo 
4360-1/1999 DOW  DOW  EC  Xn  III  24  Platné  Velko 
4360-4/2003   FTS  FTS  EC  Xn  III  24  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]